Oldtimer clubs

Als eigenaar van een klassieker ben je ook eigenaar van een stuk mobiel erfgoed en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Erfgoed moet in stand gehouden worden voor toekomstige generaties. Bij dit in stand houden hoort ook dat je periodiek de kwaliteit van het onderhoud controleert of laat inspecteren. Dat kan door de Vrijwillige Klassieker inspectie (VKI). Deze Vrijwillige Klassieker Inspectie is niet alleen een inspectie op veiligheid, maar inspecteert ook op milieueisen en vooral op het behoud van het mobiele erfgoed. Want dat behoud wordt steeds belangrijker.

De VKI bestaat uit twee delen:

  1. In het gecertificeerde deel bied je, als niet zelf-sleutelend clublid, je klassieker aan bij een bij de VKI aangesloten vak garage. Deze gespecialiseerde klassiekergarages doet een grondige inspectie die resulteert in een uitgebreid rapport (met foto’s) inclusief adviezen voor onderhoud en behoud. Na een goed doorlopen inspectie wordt een sticker met ‘krul’ op de voorruit geplakt. Meer informatie lees je hier

  2. Het niet gecertificeerde deel. Dit is bedoeld voor clubleden die wel zelf het onderhoud aan hun klassieker uitvoeren. Voor deze zelf-sleutelende clubleden heeft de Stichting VKI een inspectie werklijst met 14 hoofdgroepen samengesteld. Deze zijn onderverdeeld in een aantal subgroepen. Dit is een generieke lijst die voor alle auto’s van alle merken hetzelfde is.

Inspectielijsten per automerk

Voor de merkenclubs is het belangrijk dat deze generieke inspectielijst wordt ‘vertaald’ naar hun specifieke merk en type klassieker zodat je als clublid deze inspectielijst kunt gebruiken bij het inspecteren van je eigen type-specifieke klassieker. Immers elke klassieker heeft zijn eigen specifieke afstellingen en bijzonderheden.
Hier ligt een belangrijke taak voor de Technische commissies/technici van de diverse clubs.
Zonder deze vertaling is het niet voor alle clubleden duidelijk wat precies moet worden geïnspecteerd en hoe dat moet gebeuren.

Deze niet gecertificeerde inspectie kan door de clubleden zelfstandig gedaan worden, maar kan ook binnen clubverband worden gedaan, bijvoorbeeld tijdens sleuteldagen of andere evenementen. Dat heeft als voordeel dat niet alleen de informatie over de VKI wordt gedeeld, maar ook dat de saamhorigheid en het clubgevoel worden vergroot! 
Als het clublid de inspectielijst helemaal heeft doorlopen en eventuele gebreken heeft hersteld dan , staat de klassieker er wat veiligheid en behoud betreft weer goed voor!
Bij deze vorm van VKI is er echter geen rapport of ‘sticker met krul’.

Bekijk hier een voorbeeld van het rapport

De Stichting VKI/FEHAC wil alle door de clubs ‘vertaalde’ specifieke inspectielijsten verzamelen in een Centrale Technische Database Mobiel Erfgoed. Hierdoor blijven de technische gegevens van alle verschillende klassiekers bewaard en kunnen continu worden geraadpleegd door al die enthousiaste eigenaren die hun mobiele erfgoed voor de toekomst willen behouden.

Interesse? Mail: secretariaat@fehac.nl